SkiTours.dk - Skilæreuddannelse
Forside

Teori

Skilærerteori og informationsaften afholdes normalt i slutningen af januar og eventuelt kort før påske, præcis dato og sted udsendes via email.
Dette er oblikatorisk for alle der ikke allerede har været til teorien to gange før. Alle er dog velkomne, det plejer at være hyggeligt.